En enklere digital hverdag

checkboxes

Vi oppdaterer oss stadig på digitale løsninger for å kunne tilby våre kunder nyeste teknologi innen elektronisk bilagsflyt og webbasert regnskapsførsel. Som kunde hos oss ønsker vi at du skal få tilgang til gode og brukervennlige løsninger som gjør hverdagen din enklere.

Ta kontakt med oss så kan vi sammen finne den mest optimale løsningen for deg.

Godkjenning av Faktura

Her kan du enkelt godkjenne fakturaer og evt. reiseregninger

Se video ›

Fakturering

Her kan du enkelt fakturere og sende fakturaer elektronisk

Se video ›

Reiseregning på 1-2-3

Her kan du enkelt fylle ut reiseregning mens du er på farten
Se video ›

Fraværsregistrering

Her kan de ansatte enkelt registrere fravær
Se video ›

Regnskapsinfo 24/7

Her får du kjapt en lettfattelig oversikt over hovedtallene i regnskapet ditt. Du kan enkelt manøvrere til konto eller helt til selve fakturaen ved hjelp av «drilldown»

Se bilde ›

Regnskap

stats1
Regnskapsarbeidet består av mange oppgaver og prosesser. Vi har noen av bransjens beste og mest utprøvde løsninger. Sammen skal vi finne de beste løsningene tilpasset ditt behov.

Inngående faktura

Gjennom vår kundeportal kan du enkelt godkjenne fakturaer fra dine leverandører. Mottak av fakturaer er i hovedsak elektronisk, pdf eller ehf. Vi sørge for betaling av fakturaene, samt korrekt registrering i regnskapet.

Rapportering

Få oversikt over hovedtallene i regnskapet ditt. Hos oss får du tilgang til «drilldown» helt ned til selve fakturaen.

Utgående faktura

Via vår kundeportal kan du enkelt fakturere og sende fakturaer elektronisk. Ved bruk av KID-nummer vil innbetalingene automatisk registreres i vårt regnskapssystem. Fra denne portalen vil du ha full oversikt over ubetalte fakturaer, samt ha tilgang til alle utstedte fakturaer.

Purring / Inkasso

Tid er penger! Vi sørger for at du får en enkel og kjapp prosess for purring/inkasso. Ved optimal bruk av dette vil bedriftens likviditet bli bedre.

Årsoppgjør

Vi utarbeider selvsagt ligningspapirer og offentlig regnskap og sørger for innsending av disse.

Lønn / Personal / HR

wallet
«Riktig lønn til rett tid». Lønn er en kritisk funksjon i virksomheten din, og risiko for feil behandling av ytelser er stor. Etter innføringen av A-ordningen har lønnsområdet blitt vesentlig mer komplekst, slik at det kreves solid kompetanse for å håndtere dette korrekt.

Avregning/ Utbetaling/ Rapportering

Hos oss skal du føle deg trygg når det gjelder håndtering og utregning av lønn. Våre løsninger kan sende lønnsslipper på mail, eller til mobiltelefon (som etter hvert har blitt mer etterspurt).

Ansettelsesavtaler

En arbeidsavtale er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Denne skal alltid være skriftlig. Vi kan bistå med å lage disse, eventuelt kvalitetssikre de.

Reiseregning

Fyll ut dine reiseregninger på korrekt og enklest mulig måte. Vår web-løsning er til enhver tid oppdatert med gjeldende regler og satser.

Pensjon (OTP)/ Forsikringsordninger

La oss administrere dine forsikringsordninger slik at du kan ha fokus på din kjernevirksomhet.

NAV – Tidstyver?

Vi kan bistå med utfylling og innsending av nødvendige skjemaer til NAV, samt innsending og oppfølging av refusjonskrav.

Fravær

Vi kan bistå med den lovpålagte fraværs-registreringen. Dette kan selvsagt løses ved fraværsregistrering via web/app.

Oppfølging av sykmeldte

Har du en effektiv oppfølging av sykmeldte? Sykefraværsoppfølging bidrar ofte til at den sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid, som igjen betyr sparte penger for din bedrift. Vi bistår med sykefraværsoppfølging.

Rådgivning

users
Som leder av en bedrift har man ofte mange baller i luften og er godt involvert i den operasjonelle driften. Det kan derfor være vanskelig å ha fokus på alle områder. Vi kan bistå som sparringspartner for å lette på oppgavene i en travel hverdag.

Økonomisjefen

Har du gode og relevante styringsparametre? Sammen kan vi finne de riktige måleparametrene for deg.

Budsjett

Har du godt nok styringsverktøy? Vi kan bistå med utarbeidelse av budsjetter, eventuelt sørge for å kvalitetssikre disse.

Regnskapsanalyse

Har du til enhver tid kontroll på virksomhetens økonomiske tilstand? Ved årlig analyse av driftssituasjonen vil man kunne få en god pekepinn på lønnsomhet, finansiering og likviditet. Vi gir deg konkrete råd om hvordan din virksomhet kan øke lønnsomheten og skape økt verdi.

Styrearbeid

Vi kan bistå med fasilitering i forbindelse med styremøter; sende ut innkalling samt sørge for pålagte protokoller («styresekretær»). Når det gjelder rådgivningsarbeid, strategi og styrearbeid vil vi benytte den kompetansen vi har internt, eller i samarbeid med våre utvalgte samarbeidspartnere.

Økonomi & Regnskapspartner

Våre erfarne medarbeidere ønsker å bidra til å finne de beste løsningene for deg som kunde.

Tar du sjansen på å velge ny regnskapsfører før du har pratet med oss? Vi holder til kun 15 minutter kjøretur fra Trondheim sentrum.

Kom innom for en prat ›