Ansatte:

Eigil Johansen

Daglig leder/
Aut. regnskapsfører/ rådgiver
eigil@orpartner.no

Øyvind Johansen

Aut. regnskapsfører/ reg. revisor
oyvind@orpartner.no

Kristin Skjermo

Aut. regnskapsfører
kristin@orpartner.no

Ingrid Tronsen Wiig

Regnskapsfører
ingrid@orpartner.no

Lillian Willumsen

Lønn/ Personal/ HR
lillian@orpartner.no

Mette Håkonsen

Aut. regnskapsfører
mette@orpartner.no

Bjørn Valø

Regnskapsfører
bjorn@orpartner.no

 

Monica Silseth

Regnskapsfører
monica@orpartner.no

Regnskap Norge

Økonomi og Regnskapspartner er tilknyttet Regnskap Norge. Dette er med på å kvalitetssikre ditt regnskap, da vi er underlagt jevnlige kvalitetskontroller. Som kunde vil du kunne nyte godt av våre fordelsavtaler.

 Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge, med ca 8 000 medlemmer. Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

Om oss:

Økonomi og Regnskapspartner holder til på Flatåsen i Trondheim. Etablert i 1976 og organisert som aksjeselskap i 2002. 
I dag er vi åtte ansatte med solid erfaring fra flere oppgaver/roller innen økonomi og administrasjon.
 Vi ønsker å være stor nok til at vi innehar mye god kompetanse internt, samtidig som at vi skal være små nok til å kjenne våre kunder og våre kunders hverdag godt.
Vi ønsker å være den naturlige samarbeidspartner; enten det er økonomi-, personal- eller andre administrative saker. I saker der vi mener at ekstern kompetanse er bedre, har vi et stort nettverk av gode og nære samarbeidspartnere innen mange bransjer, alt fra advokater, revisorer og banker til løsningsrådgivere og leverandører innen både hardware og software, markeds-/reklamebyrå og forsikringsrådgivere, både bedrift og privat. Sammen med disse arrangerer vi innimellom (gratis) korte seminarer med utvalgte temaer vi vet mange av våre kunder er interessert i å vite mer om.