Faginformasjon

---

Statsbudsjettet 2016 

Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap foreslås redusert fra 27 prosent til 25 prosent. Reduksjonen finansieres blant annet gjennom økt skatt på utbytte og personinntekt. Det blir også økt MVA, mens formuesskatten går ned. 

Les mer >>

---

Useriøse aktører i markedet for kassasystemer? 

Ny lov om kassasystemer er vedtatt, og mange i næringslivet må bytte kassasystem innen 2019. Ved kjøp av kassasystem blir det nå viktig å velge leverandør som oppdaterer systemet i samsvar med det nye regelverket.  Les mer >>

---

Hva du må tenke på når du klager på ligningen 

Det å skrive en skatteklage krever at du finner frem til aktuelle fakta og dokumentasjoner, og får frem hva klagen gjelder. Det er en fordel om berørt regelverk blir nevnt og at du gir din vurdering av faktum opp mot lovverket. Det å skrive en god klage kan være forskjellen på om klagen vinner frem eller ikke. 

Les mer >>

---

Kan mitt investeringsselskap kjøpe tv, iPad, kunst eller båt? 

Kan det være lønnsomt å kjøpe private eiendeler som hytter, båter, leiligheter og lignende i selskapet? Eller er det forbundet med skatte- og avgiftsmessige problemer? Dersom du skal bruke dette privat er det svært ugunstig å eie det gjennom et aksjeselskap. 

Les mer >>

---

Tøffe menn tar ikke backup, men gråter ofte 

Det å være forberedt på en katastrofe handler om mye mer enn backup. Det å ha en fungerende plan for hvordan man skal håndtere en krise er det som kan hjelpe deg gjennom den. Dette krever at man lager planen, øver på den og reviderer den. Les mer >>

---

Fra forenklet til for enkelt? 

Skattedirektøren spør om det har blitt for enkelt, når over 400.000 ikke engang kaster et blikk på selvangivelsen. Les mer >>

---

Fradragsberettiget tap ved gavesalg 

Skattyter planla å overføre kunstsamling til sine tre barn ved gavesalg. Hans kostpris for samlingen var lavere enn dagens markedsverdi. Skattedirektoratet vurderer i uttalelsen både fradragsretten ved gavesalg og hvilken inngangsverdi mottakerne vil få. Les mer >>

---

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann 

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 5/15) konkludert med at gjenoppbygging på ny tomt etter brann, oppfylte vilkårene for betinget skattefritak ved reinvestering etter skatteloven § 14-70. Les mer >>

---
---

Økonomi & Regnskapspartner AS.
Øvre Flatåsvei 36, 7079 Flatåsen | Telefon: 72 59 16 59 | firmapost@orpartner.no