Det kan derfor være vanskelig å ha fokus på alle områder. Vi kan bistå som sparringspartner for å lette på oppgavene i en travel hverdag.

Økonomisjefen

Har du gode og relevante styringsparametre? Sammen kan vi finne de riktige måleparametrene for deg.

Budsjett

Har du godt nok styringsverktøy? Vi kan bistå med utarbeidelse av budsjetter, eventuelt sørge for å kvalitetssikre disse.

Regnskapsanalyse

Har du til enhver tid kontroll på virksomhetens økonomiske tilstand? Ved årlig analyse av driftssituasjonen vil man kunne få en god pekepinn på lønnsomhet, finansiering og likviditet. Vi gir deg konkrete råd om hvordan din virksomhet kan øke lønnsomheten og skape økt verdi.

Styrearbeid

Vi kan bistå med fasilitering i forbindelse med styremøter; sende ut innkalling samt sørge for pålagte protokoller («styresekretær»). Når det gjelder rådgivningsarbeid, strategi og styrearbeid vil vi benytte den kompetansen vi har internt, eller i samarbeid med våre utvalgte samarbeidspartnere.

2019 © Økonomi & Regnskapspartner AS • All rights reserved • Personvernerklæring