Regelendringer knyttet til permittering og dagpenger

I forbindelse med koronaepidemien ble det vedtatt en del endringer i reglene for permitteringer og dagpenger. Disse strammes nå inn i nye endringer fra 1. november 2020.

Permitteringer:

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes koronapandemien kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret i hvert tilfelle.

Perioden på 26 uker, hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt, ble utvidet på nytt fra 1. november 2020. Arbeidsgiver kan nå permittere i inntil 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Med fratrekk av arbeidsgivers lønnspliktperioder, kan arbeidsgiver da permittere uten lønnsplikt i inntil 49 uker.

Fra 1. januar 2021 innføres en lønnspliktperiode 2 på 5 virkedager.  Dette gjelder de som har vært permittert i 30 uker eller mer før 1. januar 2021. De 5 lønnspliktdagene skal kun utbetales til de som fortsatt er permittert 1. januar 2021.

 

Dagpengesats:

Etter arbeidsgivers 10 lønnspliktdager ved permittering sikres man inntekt på minimum 80% av den delen av dagpengegrunnlaget som er under 3G (kr 304 053) og 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G (kr 608 106). Dette gjelder for løpende permitteringer pr. 1. november og nye permitteringer fra 1. november. Dette er satser som i utgangspunktet gjelder ut kalenderåret 2020, men regjeringen har kommet med forslag om å forlenge den forhøyde satsen ut mars 2021.

Fra 1. november endres den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger. Da må man ha hatt inntekt på 1,5G (kr 152 027) de siste 12 avsluttede kalendermåneder eller 3G de siste 36 avsluttede kalendermåneder for å kvalifisere til dagpenger. Disse reglene gjelder både for de som blir permittert og de som blir arbeidsledig. De midlertidige reglene som ble innført 20. mars 2020 om nedre inntektsgrenser, gjelder fremdeles for løpende permitteringer som ble gjort før 1. november. De gjelder ut 2020, men fra 1. januar 2021 gjelder nye regler også for disse.

Fra 1. november må arbeidstiden igjen være redusert med 50% for å ha rett til dagpenger. Samtidig sier forskriften at det pr. 1. november gis rett til graderte dagpenger når arbeidstiden pr. meldekortperiode er redusert med minst 40%. Fra 1. januar 2021 vil kravet til arbeidstidsreduksjon og graderte dagpenger være 50% for alle som er permittert.

Fra 1. januar 2021 innføres igjen bestemmelsene om 3 ventedager før dagpengeutbetalingene starter; dette gjelder både ved permittering og oppsigelse. Denne bestemmelse ble midlertidig opphevet i mars 2020.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.