Nye regler om skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 2021

Fra 1. januar 2021 er det nye regler som gjelder for skattefrie gaver i arbeidsforhold. Den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold er kr 5 000 pr. år fra 2021 (for 2020: kr 2 000). Nytt fra og med inntektsåret 2021 er at det ikke er noe vilkår for skattefrihet at gaven er gitt etter en generell ordning i bedriften slik som tidligere. Men gaven må fortsatt bestå av noe annet enn et pengebeløp. Gavekort som kan løses inn i kontanter vil derfor falle utenfor skattefritaket.

Skattefritaket gjelder for ansatte, styremedlemmer og aksjonærer som også er ansatt eller styremedlem. Beløpsgrensen på kr 5 000 gjelder også for gaver som den ansatte mottar fra tredjeparter (f.eks. fra forretningsforbindelser).

Vær oppmerksom på at beløpsgrensene gjelder samlet for gaver den ansatte får fra ulike arbeidsgivere, konsernselskaper og tredjeparter.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi som for eksempel blomster, konfekt og vinflaske vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innfor beløpsgrensen for kr 5 000.

 

I tillegg til den generelle ordningen på kr 5 000 (inkl. mva) gjelder disse satsene for skattefrie oppmerksomhetsgaver:

kr 8 000      Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år

kr 4 000      Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

kr 4 000      Arbeidstaker gifter seg

kr 4 000      Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år

kr 4 000      Arbeidstaker slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål. Vi står klare til å hjelpe deg.