Julebord, julegaver og halv skatt

Jul og nyttår er like rundt hjørnet og tema som gjerne dukker opp hos oss på denne tiden er spørsmål om halv skatt på lønna i november evt. desember, fradragsrett og skattefritak på utgifter til julegaver og julebord i bedriften.

Tiden vi er inne i – og har vært gjennom – er i år også veldig spesiell, og vi kan ha ønske om å påskjønne arbeidstakere og oss selv med noe ekstra godt og fint til jul. Dette er jo lov og utrolig hyggelig. Vi skal da hjelpe deg med å holde tunga rett i munnen mht. innberetning og eventuell skatteplikt rundt dette.

Julebord

Julebord vil normalt være skattefritt for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt:

  • Ytelsen må være en naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig – dvs. at velferdstiltaket er vanlig i arbeidsforhold, at verdien av det enkelte velferdstiltaket, og samlede velferdstiltak i løpet av året, kan betraktes å være av mindre økonomisk verdi.
  • Tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte (fellesarrangementer)

I år som i fjor kan det være begrensninger når det gjelder å samle hele staben for et tradisjonelt julebord, eller at noen av praktiske årsaker velger å arrangere et digitalt julebord. Det har kommet melding fra Skattedirektoratet om at digitale julebord også etter koronaperioden vil være skattefrie. Dette anses som et velferdstiltak for å bidra til å øke trivsel og samhørighet til bedriften. Det er fortsatt usikkert om det gjelder andre digitale velferdstiltak enn julebord.

Dette betyr at arbeidsgiver kan dekke kostnadene til mat og drikke som de ansatte får levert hjem til seg. Vilkårene om at tiltaket må være rimelig og bestå av en naturalytelse gjelder fremdeles. For at ordningen skal være praktisk gjennomførbar vil det også godtas at arbeidsgiver dekker kostnaden i form av gavekort eller refusjon av utgifter. Gavekortet må benyttes til den spesielle anledningen og er ikke ment for at de ansatte går ut og spiser hver for seg. Når det gjelder alkoholholdig drikke antas det at den ansatte kan kjøpe dette i butikk og få refundert utgiftene ved gjennomføring av digitalt julebord.

Julegaver til ansatte

Gaver og andre naturalytelser som ansatte mottar i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. Fra 2021 er det kommet noen endringer på reglene om skattefrie gaver i arbeidsforhold.  Beløpet er økt til kr 5 000, i tillegg er vilkåret om at skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften fjernet. Verdien fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe den enkelte vare/tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn.

Gaver med verdi inntil kr 5 000

Det er ikke skatteplikt for gaver til ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor kr 5 000 i løpet av inntektsåret. Her kan det kjøpes gavekort så lenge dette ikke kan veksles inn i penger.

Øvrige gaver

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi f.eks. blomster, vinflaske (rimelig), sjokolade mv. vil normalt ikke ansees som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie selv om det i samme inntektsår er gitt skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 5 000 for hver enkelt ansatt. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for slike oppmerksomhetsgaver. Dette skattefritaket gjelder både i og utenfor arbeidsforhold.

Gave fra tredjeparter

Får den ansatte gave fra f.eks. forretningsforbindelser har vi følgende skattefrie beløpsgrenser pr. inntektsår:

  • Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4 000
  • Andre gaver maksimalt kr 5 000

Gavene som gis kan ikke være pengebeløp.

Naturalytelser

Fra 2021 kan naturalytelser gis som gave fra arbeidsgiver. Beløpsgrensen er kr 5 000 og kan f.eks. være elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter.

En annen endring er at en kan kombinere gavegrensen på kr 5 000 med skattefritaket for personalrabatter på kr 8 000, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil kr 13 000 i året.

Innrapportering

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Dersom verdien overstiger beløpsgrensen skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Hvis vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, f.eks. hvis gaven gis som et pengebeløp, skal beløpet skattlegges fullt ut.

NB! Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskap og tredjeparter.

 

Halv skatt før jul

For lønn i november eller desember, utbetaler arbeidsgiver lønn med halvt skattetrekk. Dersom noen ansatte ønsker fullt skattetrekk på denne lønnsutbetalingen, er arbeidsgiver pliktig til å oppfylle dette. Husk i så fall å gi oss beskjed i god tid før lønnskjøringen.

Halv skatt gjelder for ordinær lønn, overtid, samt naturalytelser. Det gjelder ikke utbetaling av oppsamlede overtidstimer/ plusstimer; for denne type utbetalinger skal det foretas fullt skattetrekk. Skattetrekket resten av året hensyntar i utgangspunktet halv skatt på denne lønningen i slutten av året.

Foranstående er ikke utfyllende, og er kun ment som en kort informasjon om aktuelle tema i disse tider.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.