Endring i reglene for midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022

Lovendring for midlertidige ansettelser 1. juli 2022 Fra 1. juli er reglene for å midlertidig ansette arbeidere skjerpet inn. Tidligere har man hatt mulighet til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 måneder. Denne muligheten er nå opphevet og fjernet fra arbeidsmiljøloven (§ 14-9 andre ledd). Regjeringen skriver: “Formålet med lovendringen er å…

Les mer