Tilbakeføring av reglene om avvikling av omsorgsdager

Slutt på midlertidige regler som følge av Korona Den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien oppheves fra 1.januar 2023. Nå er det tilbake til normale regler. Dette betyr at hver arbeidstaker har rett til omsorgspenger i 10 dager hvert kalenderår ved omsorg for ett eller to barn, og 15…

Les mer

Endring i reglene for midlertidig ansettelse fra 1. juli 2022

Lovendring for midlertidige ansettelser 1. juli 2022 Fra 1. juli er reglene for å midlertidig ansette arbeidere skjerpet inn. Tidligere har man hatt mulighet til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil 12 måneder. Denne muligheten er nå opphevet og fjernet fra arbeidsmiljøloven (§ 14-9 andre ledd). Regjeringen skriver: “Formålet med lovendringen er å…

Les mer