"RIKTIG LØNN TIL RETT TID!"

Vi gir deg trygghet og ekspertise

Lønn har blitt et komplekst fagfelt. I Økonomi og Regnskapspartner AS har vi ansatte med spesialkompetanse og bred erfaring innenfor dette fagområdet. «Lønn kødder du ikke med!» …uttalte en kunde av oss. Det stemmer! Lønn skal komme på konto til avtalt tid – og den skal være riktig!

Vi legger til rette for en effektiv bruk av tiden din. Hva er (fri)tiden din egentlig verdt? Hva om du kunne spare tid når det gjelder håndtering av lønn og andre personaloppgaver?

For ledere av små og mellomstore bedrifter er det ikke alltid enkelt å holde seg oppdatert i et mylder av lover og forskrifter – og gjerne sammen med bransjetilpasset regelverk og/ eller fagforeninger. Derfor har vi en egen dedikert ansatt som er spesialist på det utvidete lønnsområdet personal/ HR.

Dette er noen av områdene vi bistår med:

foto_lonnhr-2

Utbetaling og rapportering
Hos oss skal du føle deg trygg når det gjelder håndtering og utregning av lønn og andre ytelser.
Utfylling av reiseregninger er et område hvor det tradisjonelt sett har vært gjort mye feil. Dette kan bli kostbart ved en kontroll fra skattemyndighetene. Ved korrekt utfylling og bistand til dette unngår du unødvendige bekymringer rundt akkurat dette.
Det kommer stadig nye krav om informasjon som skal rapporteres. Har du oversikt over løpende sykefravær ol? Vi bistår med enkle løsninger her.

Ansettelsesavtaler
Alle ansatte har krav på å ha en ansettelsesavtale. Dette er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Har du behov for bistand, så ordner vi dette.

Pensjon (OTP)
Fra 1. januar 2022 kom det nye regler og retningslinjer hvordan dette skal håndteres. Det blir fort kostbart å ikke følge dette lovkravet. Samtidig skal de ansatte være trygge på at arbeidsgiveren rapporterer dette korrekt slik at de får riktig pensjon når den tiden kommer. Her har vi gode løsninger for løpende rapportering.

NAV
En del opplever at kontakten med NAV tar mye tid ved at man bruker unødvendig mye tid på å lete fram skjema, og informasjon for å kunne rapportere korrekt.
I tillegg er sykefravær en plikt som kan ta tid. Har du en effektiv oppfølging av sykmeldte? En god sykefraværsoppfølging bidrar ofte til at den sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid, som igjen betyr sparte penger for din bedrift.
Vi har erfaring med denne type kommunikasjon og er klar for å bistå om du har behov.

Lederstøtte/ rådgivning
Ledere av små og mellomstore bedrifter er ofte alene i hverdagen; uten noen å prate og diskutere lønns- og personalspørsmål med. Vår spesialist på Personal og HR hjelper deg gjerne.

 

Hva kan vi bidra med:

 • Lønnshåndtering med rapportering til myndighetene
 • A-melding
 • Reiseregninger og utlegg
 • Refusjoner fra NAV
 • Fraværsregistrering
 • Administrasjon av pensjons- og forsikringsordninger
 • Ansettelsesavtaler
 • Låneavtaler (ansatte og aksjonærer)
 • Rådgivning innen:
  - Feriepenger
  - Naturalytelser
  - Sykepenger
  - Permisjoner
  - Permitteringer
  - Oppstart og avslutning av arbeidsforhold
  - Ditt ansvar som leder
 • At du sover godt om natta…
  …i visshet om at vi håndterer dette for deg

Ta kontakt med oss – Sammen finner vi de beste løsningene!

Kontakt oss i dag!

Vi vil gjerne høre fra deg, både om du ønsker en uforpliktende prat eller har spesifikke ønsker eller behov.