"RIktig lønn til riktig tid!"
Vi gir deg trygghet og ekspertise

Lønn er en kritisk funksjon i virksomheten din, og risiko for feilbehandling av ytelser er stor. Etter innføringen av A-ordningen har lønnsområdet blitt vesentlig mer komplekst, slik at det kreves solid kompetanse for å håndtere dette korrekt.

Avregning / utbetaling / rapportering
Hos oss skal du føle deg trygg når det gjelder håndtering og utregning av lønn. Våre løsninger kan sende lønnsslipper på mail, eller til mobiltelefon (som etter hvert har blitt mer etterspurt).

Ansettelsesavtaler
En arbeidsavtale er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Denne skal alltid være skriftlig. Vi kan bistå med å lage disse, eventuelt kvalitetssikre de.

Reiseregning
Fyll ut dine reiseregninger på korrekt og enklest mulig måte. Vår web-løsning er til enhver tid oppdatert med gjeldende regler og satser.

Pensjon (OTP) / Forsikringsordninger
La oss administrere dine forsikringsordninger slik at du kan ha fokus på din kjernevirksomhet.

NAV – Tidstyver?
Vi kan bistå med utfylling og innsending av nødvendige skjemaer til NAV, samt innsending og oppfølging av refusjonskrav.

Fravær
Vi kan bistå med den lovpålagte fraværs-registreringen. Dette kan selvsagt løses ved fraværsregistrering via web/app.

Oppfølging av sykmeldte
Har du en effektiv oppfølging av sykmeldte? Sykefraværsoppfølging bidrar ofte til at den sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid, som igjen betyr sparte penger for din bedrift. Vi bistår med sykefraværsoppfølging.