KAN DET VÆRE SMART Å GJØRE NOEN ENDRINGER I DRIFTEN?

Vi bistår som rådgiver og sparringspartner

Som leder av en bedrift har man ofte mange baller i luften og er godt involvert i den operasjonelle driften. Det kan derfor være vanskelig å ha fokus på alle områder. Vi kan bistå som sparringspartner for å lette på oppgavene i en travel hverdag.

Økonomisjefen
Har du gode og relevante styringsparametre? Sammen kan vi finne de riktige måleparametrene for deg.

Budsjett
Har du godt nok styringsverktøy? Vi kan bistå med utarbeidelse av budsjetter, eventuelt sørge for å kvalitetssikre disse.

Regnskapsanalyse
Har du til enhver tid kontroll på virksomhetens økonomiske tilstand? Ved årlig analyse av driftssituasjonen vil man kunne få en god pekepinn på lønnsomhet, finansiering og likviditet. Vi gir deg konkrete råd om hvordan din virksomhet kan øke lønnsomheten og skape økt verdi.

Styrearbeid
Vi kan bistå med fasilitering i forbindelse med styremøter; sende ut innkalling samt sørge for pålagte protokoller («styresekretær»). Når det gjelder rådgivningsarbeid, strategi og styrearbeid vil vi benytte den kompetansen vi har internt, eller i samarbeid med våre utvalgte samarbeidspartnere.

foto_radgivning_sparring_2021

Kontakt oss i dag!

Vi vil gjerne høre fra deg, både om du ønsker en uforpliktende prat eller har spesifikke ønsker eller behov.