LØSNINGER TILPASSET DITT BEHOV

Regnskap

Et overordnet mål for den som driver egen virksomhet er å skape lønnsom drift og gode og trygge arbeidsplasser. Derfor er det viktig å ha fokus på selskapets kjernevirksomhet. Det er dette du og dine ansatte skal være best på! Så kan vi ha fokus på det vi er best på.

Regnskapet er resultatet av all aktivitet i selskapets drift og følgelig et av de viktigste verktøyene du som bedriftseier har til rådighet for å ta gode beslutninger.

Regnskapsarbeidet består av mange oppgaver og prosesser. Det viktigste er derfor å finne gode rutiner og løsninger for å få en optimal informasjonsflyt. Dette hjelper vi deg med. Vi legger til rette for en effektiv bruk av tiden din.

Hva er (fri)tiden din egentlig verdt? Hva om du kunne spare tid når det gjelder håndtering av regnskap og andre administrative rutiner?

Dersom du har gode rutiner, en dyktig samarbeidspartner og et ajourført regnskap, vil du kunne bruke tiden til det som er det viktigste i din hverdag; kjernevirksomheten.

foto_regnskap

Omsetning/ salg
Har du en enkel og god løsning for registrering av omsetningen din? Er kassesystemet ditt godkjent - og blir omsetningen overført til regnskapet? Sender du fakturaer (og andre avtaledokumenter) digitalt? Fortrinnsvis som ehf-faktura; direkte fra system – til system (automatisk).

Betalingsoppfølging
Det hjelper ikke å ha en høy omsetning og gode salgstall om du ikke får betalt for de varene og tjenestene du selger. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for betalingsoppfølging. Betaler kundene dine i rett tid eller bruker du mye tid og ressurser på å purre?

Kostnader/ kjøp
Bedriftens kostnader og tilhørende fakturaer må håndteres så enkelt og kostnadseffektivt som mulig. Vi har lang erfaring i tilpasning av rutiner og systemer som gjør at man sparer tid ved å benytte seg av dette. Vi fokuserer på de prosesser som kan være tidkrevende og manuelle, slik at vi får en stor grad av automatisering av bilagsbehandlingen og føringen i regnskapssystemet.

Rapportering
Samlet gir disse prosessene et resultatregnskap som gir en oversikt over selskapets inntekter og kostnader i løpet av en periode. Resultatregnskapet sier om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd i denne perioden. Balansen gir en oversikt over selskapets økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Denne beskriver hvilke eiendeler man har, samt hvordan disse er finansiert; dvs. hvilken gjeld og egenkapital virksomheten har.
Når alle oppgaver og prosesser er ferdigstilt for perioden, er det viktig at du som beslutningstaker forstår hva regnskapet ditt betyr. Sammen finner vi viktige nøkkeltall som det er naturlig å ha fokus på, så tilpasser vi rapporteringen dersom du har spesielle ønsker.

Årsregnskapet
Summen av aktiviteter gjennom et år vil gi bedriften et årsregnskap som gir en samlet oversikt over bedriftens stilling i slutten av hvert regnskapsår. Hvor mye har bedriften gått med overskudd – og hvor mye skal betales i skatt? Hvert år skal det leveres et årsregnskap med tilhørende tilleggsopplysninger til regnskapsregistrene, samt ligningspapirer til skattemyndighetene. Ligningspapirer er en fellesbetegnelse for skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) med forskjellige tilleggsskjema slik at det beregnes korrekt skatt som skal betales til skattemyndighetene.
Vi bistår selvsagt med dette, alt fra utarbeidelse av årsoppgjøret og nødvendige protokoller til utsendelse av dette for digital signering (signeres med Bank-ID) og deretter innsending til de offentlige myndigheter.

 

Hva vi kan bidra med:

  • Løpende regnskapsføring - og betaling
  • Fakturering - og betalingsoppfølging
  • Lett tilgjengelig - og forståelige - rapporter
  • Budsjettering
  • Skattemeldinger
  • Årsregnskap
  • Rapporter og statistikker til det offentlige
  • Rådgiving
  • At du sover godt om natta... I visshet om at vi håndterer dette for deg

Ta kontakt med oss – Sammen finner vi de beste løsningene!

Kontakt oss i dag!

Vi vil gjerne høre fra deg, både om du ønsker en uforpliktende prat eller har spesifikke ønsker eller behov.