Livreddende førstehjelp i koronakrisen

om næringslivets fastlege driver vi nå livreddende førstehjelp. Situasjonen i dag er noe de færreste av oss kunne forestille oss bare for en måneds tid siden. De aller fleste av oss er berørt på et eller annet vis. Enten vi har syke eller permitterte ansatte, har mistet muligheten til å holde på med vår daglige drift, eller vi har mistet kundegrunnlaget og omsetningen –  helt eller delvis. Uansett har næringslivet store utfordringer nå.

Med de økonomiske lovnadene våre myndigheter har skissert gjennom media, vil det være viktigere enn noen gang å ha et oppdatert regnskap. For å søke hjelp i banken, og for å ha god oversikt over bedriftens resultat og likviditet, er et riktig og oppdatert styringsverktøy vesentlig for å kunne ta de riktige grepene i den situasjonen vi er i. Noe av det viktigste vil være å sikre likviditeten i selskapet. Da må man fakturere løpende, samt kunne følge opp utestående kundefordringer raskere enn vanlig. Forsøk også å få lengre betalingsavtaler med de største leverandørene.

På mange måter har regnskapsførerne nå blitt næringslivets helsearbeidere.

Rett og slett fordi det er regnskapsføreren som sitter nærmest regnskapet ditt – og som kjenner deg – og som ofte best kan gi innsikt i den økonomiske situasjonen for ditt firma. Til deg, til banken og til myndighetene. Vi kan sammen gå gjennom den økonomiske situasjonen, se etter mulige alternativer, samt komme med råd og innspill slik at vi kan bidra til å få ditt firma gjennom dagens situasjon på en best mulig måte.

Myndighetene har tatt grep ovenfor næringslivet med krisepakker og tiltak, fordi mange bedrifter i landet er i en kritisk situasjon. Vi er nå i en situasjon hvor ting må gjøres annerledes enn under normale omstendigheter. Vi kan informere deg om hvilke muligheter disse pakkene kan gi deg og din bedrift, samt foreslå hvilke grep som kan (og bør) tas. Ved å stille vår kunnskap og kompetanse til rådighet, kan vi bidra til å redusere omfanget av den krisen vi står oppe i.

Tiltakene må gjøres nå – og vi ønsker å hjelpe deg til å finne de rette løsningene. Ta kontakt med din regnskapsfører hos oss!