Tilbakeføring av reglene om avvikling av omsorgsdager

Slutt på midlertidige regler som følge av Korona

Den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien oppheves fra 1.januar 2023. Nå er det tilbake til normale regler.

Dette betyr at hver arbeidstaker har rett til omsorgspenger i 10 dager hvert kalenderår ved omsorg for ett eller to barn, og 15 dager ved omsorg for tre eller flere barn. Det vil si at det totalt for begge foreldrene gis 20 eller 30 dager med omsorgspenger.


Oppfrisking av reglene rundt omsorgspenger

  • Hver arbeidstaker har rett til omsorgspenger i 10 dager hvert kalenderår ved omsorg for ett eller to barn, og 15 dager ved omsorg for tre eller flere barn. Totalt for begge foreldrene gis det 20 eller 30 dager med omsorgspenger.
  • Har arbeidstakeren kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan de ha rett til omsorgspenger frem til barnet fyller 18 år. Da har en rett til 20 dager ekstra med omsorgspenger pr kroniske eller funksjonshemmede barn.
  • Enslige forsørgere har rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger ved barn- og barnepassers sykdom. Det vil si 20 dager for ett eller to barn, og 30 dager ved omsorg for tre eller flere barn.
  • For enslige forsørgere som har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, har man rett til 20 dager ekstra med omsorgspenger pr kroniske eller funksjonshemmede barn.
  • Om en av foreldrene er hjemmeværende, kan det likevel foreligge rett til omsorgspenger. Det betyr at dersom den hjemmeværende forelderen er forhindret til å ta seg av barnet på grunn av: Egensykdom, omsorg for andre barn, oppfølging av andre barn-eksempelvis for å følge andre barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon, egen utdanning.
  • Arbeidsgiver skal dekke de første 10 dager med omsorgspenger. Deretter kan arbeidsgiver krev å få refusjon fra NAV for de resterende dager.
  • Refusjon fra NAV til arbeidsgiver fra første dag, dersom arbeidstakeren har omsorg for minst ett kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt emnet omsorgspenger, eller HR og lønns relaterte spørsmål

Kilder:
www.sticos.no
www.lovdata.no