Info til den som er permittert

er har vi samlet noe informasjon det kan være greit å være klar over for de som er eller har permitterte ansatte. Vi oppfordrer om å gi denne informasjonen videre til den som eventuelt er permittert.

 

Forskudd på dagpenger:

Det er nå åpnet for å kunne søke om forskudd på dagpenger for permitterte. De som er arbeidssøkere eller permitterte kan søke digitalt på nav.no. NAV skriver på sine sider at de som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen 8. april, altså dagen før skjærtorsdag  https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/
Det er stor pågang så det kan være lurt å søke tidlig som mulig.

 

For de som har sendt inn dagpengesøknad tidligere, må det søkes digitalt igjen på nav.no for å få forskudd på dagpenger da dette ikke skjer automatisk.


Minner om at dere må huske på å sende meldekort hver 14 dag, og dersom man jobber noe må det angis hvor mange timer som er jobbet denne perioden.

 


Forskudd på feriepenger:

Feriepenger er ment å dekke inn den inntekten du skulle hatt når du har ferie. Dersom du får utbetalt dagpenger fra NAV og feriepenger fra arbeidsgiver, betyr det at du ikke har inntekt når du senere skal ta ut ferie.

Om du ønsker å ta ut ferie, vil du ikke være tilgjengelig/ ledig for arbeid i denne perioden. Husk også at dette må påføres meldekortet til NAV. Dersom arbeidsgiver godkjenner ferien, skal du ha feriepenger fra arbeidsgiver og ikke dagpenger fra NAV. Dersom du ikke ønsker å ta ut ferie, skal du heller ikke ha feriepenger fra arbeidsgiver. Da er du tilgjengelig for arbeid dersom arbeidsgiver ønsker å tilbakekalle deg. Om du er permittert, får du dagpenger.

 

Når dette er sagt, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver å kunne gi et mindre lån til de ansatte. Før utbetaling bør det da avtales hvordan dette skal nedbetales/ trekkes i lønn.

 

 

Avdragsfrihet på lån:

Avdrag på lån er ofte en stor belastning på for økonomien i en husholdning – og for de som har lån vil det være et bidrag til handlingsrom dersom man slipper å betale avdrag på lånene om man er permittert.  De fleste banker gir i disse dager avdragsfrihet på lån uten gebyrer eller nærmere vurdering. Kontakt din kontaktperson i banken eller søk om avdragsfrihet i nettbanken – Det vil ofte komme forslag om dette idet du logger på.