Julebord/julegaver til ansatte

Jul og nytt år er nå like rundt hjørnet og tema som gjerne dukker opp hos oss er spørsmål om fradragsrett og skattefritak på utgifter til julegaver og julebord i bedriften.

Tiden vi er inne i og har vært gjennom er veldig spesiell og vi kan ønske å påskjønne arbeidstakere og oss selv med noe ekstra godt og fint til jul. Dette er jo lov og utrolig hyggelig. Vi skal da hjelpe deg med å holde tunga rett i munnen mht. innberetning og skatteplikten på dette.

 

Julebord

Julebord vil normalt være skattefritt for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt:

  • Ytelsen må være en naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig – dvs. at velferdstiltaket er vanlig i arbeidsforhold mv.
  • Tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte (fellesarrangementer)

I disse tider kan det være begrensninger i forhold til å samle hele staben for et godt gammeldags julebord da vi må ta hensyn til de smitteverntiltak som myndighetene har satt. Dette stiller spørsmål til hvordan kan vi gjennomføre dette – og hva kan godtas som skattefrie velferdstiltak?

Finansdepartementet har gitt følgende signaler vedrørende dette:

Det er særlig vilkåret om fellesarrangement som er vanskelig å oppfylle med dagens smitteverntiltak. For at smittevernreglene skal kunne overholdes, vil skattemyndighetene derfor godta at de ansatte går ut og spiser i mindre grupper. I tillegg vil det godtas at julebord arrangeres digitalt. Dette betyr at arbeidsgiver kan dekke kostnadene til mat og drikke som de ansatte får levert hjem til seg.

Vilkårene om at tiltaket må være rimelig og bestå av en naturalytelse gjelder fremdeles. Med rimelig menes det at velferdstiltaket er vanlig i arbeidsforhold, at verdien av det enkelte velferdstiltaket, og at samlede velferdstiltak i løpet av året, kan betraktes å være av mindre økonomisk verdi. For at ordningen skal være praktisk gjennomførbar vil det også godtas at arbeidsgiver dekker kostnaden i form av gavekort eller refusjon av utgifter. Gavekortet må benyttes til den spesielle anledningen og er ikke ment for at de ansatte går ut og spiser hver for seg.

Når det gjelder alkoholholdig drikke antas det at den ansatte kan kjøpe dette i butikk og få refundert utgiftene ved gjennomføring av digitalt julebord.

Gir bedriften den ansatte et gavekort som kan benyttes når den ansatte ønsker, omfattes ikke dette av reglene om rimelige velferdstiltak. Her kommer reglene om skattefrie gaver hvor beløpsgrensen for inntektsåret 2020 er på kr 2.000.

 

 Julegaver til ansatte

Gaver og andre naturalytelser som ansatte mottar i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. Verdien fastsettes ut ifra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe den enkelte vare/tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn.

Gaver med verdi inntil kr 2.000

Det er ikke skatteplikt for gaver til ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor kr 2.000 i løpet av inntektsåret. Her kan det kjøpes gavekort såfremt at dette ikke kan veksles inn i penger. Det er en forutsetning at gaven gis etter en generell ordning i virksomheten og at gaven gis som annet enn pengebeløp.

Øvrige gaver

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi f.eks. blomster, vinflaske (rimelig), sjokolade mv. vil normalt ikke ansees som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie selv om det i samme inntektsår er gitt skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 2.000 for hver enkelt ansatt. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for slike oppmerksomhetsgaver. Dette skattefritaket gjelder både i og utenfor arbeidsforhold.

Gave fra tredjeparter

Får den ansatte gave fra f.eks. forretningsforbindelser har vi følgende skattefrie beløpsgrenser pr. inntektsår:

  • Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4.000
  • Andre gaver maksimalt kr 2.000

Gavene som gis kan ikke være pengebeløp.

Innrapportering

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Dersom verdien overstiger beløpsgrensen skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Hvis vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, f.eks. hvis gaven gis som et pengebeløp, skattlegges beløpet fullt ut.

NB! Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskap og tredje parter.

 

Foranstående er ikke utfyllende, og er kun ment som en kort informasjon om aktuelle tema i disse tider.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.