Fri med lønn i jula – og kan feriedager overføres til nytt år?

Har den ansatte rett til fri med lønn eller kortere arbeidstider ved jul og nyttår?

 

Røde dager i julen

Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager.

For jule- og nyttårshelgen gjelder dette:

  • 1. juledag
  • 2. juledag
  • 1. nyttårsdag

Det vil si at julaften og nyttårsaften ikke er regulert som helge- og høytidsdager.

Dersom man ønsker å ta fri på julaften eller nyttårsaften, skal det derfor i utgangspunktet tas ut som en vanlig feriedag, med mindre man er bundet av en tariffavtale eller har interne avtaler i bedriften.

 

Kortere dager

Mange bedrifter praktiserer kortere arbeidsdager for julaften og nyttårsaften, men ifølge arbeidsmiljøloven skal de regnes som ordinære arbeidsdager.

Men julaften skiller seg her litt ut. Det spesielle med julaften er at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 denne dagen, mot kl. 18 på ordinære dager. De andre dagene i romjula, inkludert nyttårsaften, regnes som ordinære arbeidsdager.

 

Lønn i julen

Dersom man jobber på ordinære arbeidsdager som julaften, nyttårsaften, eller i romjulen, har man rett til vanlig lønn.

Arbeidstaker har derimot ikke krav på lønn for 1. og 2. juledag, samt nyttårsdag, da dette i utgangspunktet er arbeidsfrie dager.

Lønn på slike dager er som oftest regulert i tariffavtaler eller andre interne avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Har man ikke slike avtaler, har man ikke nødvendigvis krav på betaling.

Ifølge Arbeidsmiljøloven har den ansatte krav på minst 40 % tillegg til lønnen, om man jobber overtid på en bevegelig helligdag.

 

Månedslønte og timelønte

Det er viktig å merke seg at det her er forskjell på månedslønte og timelønte ansatte.

Dersom man har avtalt månedslønn med arbeidsgiver, har man krav på fast lønn hver måned, uavhengig av hvor mange røde dager det er.

Timelønte får derimot betalt for de timene/dagene de faktisk jobber, og vil derfor kun ha krav på lønn for de røde dagene de er på jobb. Med mindre man er bundet av en tariffavtale eller har interne avtaler i bedriften.

 

Ferie og avspasering

Det er arbeidsgiver som bestemmer når de ansattes ferie skal avvikles, med noen unntak.

Hvis det er lite hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb på julaften og nyttårsaften, er det fullt mulig for arbeidsgiver å legge ferie til disse dagene.

Avspasering er ikke lovregulert, så her er det opp til hver enkelt bedrift hvordan de praktiserer avspasering rundt juletider.

Hvis det ikke er gjort noen avtale rundt dette, har ikke arbeidstakerne krav på avspasering eller bruk av fleksitid.

 

Overføring av feriedager til nytt år

All ferie skal i utgangspunktet tas ut i løpet av ferieåret. Og det er både arbeidstakere og arbeidsgivere som har rett og plikt til å sørge for at ferien faktisk blir gjennomført.

Om en av ulike årsaker ikke får avviklet ferien i ferieåret, så åpner ferieloven for at inntil 12 virkedager (to uker) kan overføres til neste år.  Det må i slike tilfeller inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien.

Ferie som på grunn av foreldrepermisjon eller 100 prosent sykmelding ikke er avviklet, skal overføres til det neste år. I slike tilfeller kan man altså lovlig overføre hele ferien.

 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.