Har du oversikt over de nye reglene for obligatoriske pensjonsopptjening for dine ansatte?

Obligatorisk pensjonsordning, hvor den vanligste er tjenestepensjon (OTP), er en pensjonsordning arbeidsgiver plikter å opprette og innbetale for sine ansatte. Fra 1. januar i år kom det endringer som vil påvirke mange norske bedrifter.

De viktigste endringene å merke seg:

  • Det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 % av ansattes inntekt fra første krone til 12G. Tidligere var dette fra 1G (Grunnbeløpet i folketrygden, i 2021: kr 106 399)
  • Minstekravet til 20 % stilling for rett på medlemskap i ordningene er opphevet.
  • Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.
  • Alle ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
  • Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere. De skal nå behandles som deltidsansatte.
  • Den øvre aldersgrense for foretakspensjon (også kalt ytelsesordning) skal også de arbeidstakere som har mindre enn 10 år igjen til opptjeningsalderen (67 år) tas opp som medlem av pensjonsordningen.
  • Når det gjelder de arbeidstakere som er over 75 år, kan det for innskuddspensjon fastsettes i innskuddsplanen at de ikke skal opptas som medlem. For tjenestepensjon er øvre aldersgrense 75 år.

Det er 2 % av ansattes inntekt (for inntekt 0-12G) som er minimum man er pliktig å spare, men man kan ha høyere innbetaling. Det kan også avtales arbeidstakertilskudd osv. Merk at arbeidsgivers spareprosent må være lik for alle ansatte. Arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift av sin andel av innbetalingen til pensjonsordningen.

Dette gjelder altså de firma som er pliktig til å ha en slik avtale, hvem er da disse?

Du er pliktig til å opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller en av disse vilkårene:

  • For bedrifter som har mer enn 2 ansatte (mer enn 75% stillingsandel), også om begge er eiere.
  • Bedrifter med 1 ansatt (minimum 75% stillingsandel), når ansatt ikke har eierandel
  • Bedrifter med flere ansatte som totalt har mer enn 2 årsverk, eiere regnes også med.

Etter at vilkårene er oppfylt har du 6 måneder på deg til å opprette pensjonsordningen.

På sikt vil mye av informasjonen gå fra a-meldingen som sendes inn i forbindelse med lønnsinnrapportering direkte til pensjonsselskapene. Frem til dette er opp å gå må opplysninger om de ansatte, lønn osv. innrapporteres til pensjonsselskapene av arbeidsgiver eller regnskapsfører.

Vi hjelper deg gjerne, både med reglene og innrapportering av opplysninger!