«Vi i Blomster i Byhaven AS valgte Økonomi og Regnskapspartner AS som bryr seg om at vi lykkes»

For Eva Lena Sand, som er en av tre eiere i Blomster i Byhaven og Blomster på Byåsen, var god oppfølging og personlig kontakt avgjørende for at hun valgte å bytte regnskapsbyrå.

Viktg med personlig oppfølging

Eva Lena Sand, i Blomster i Byhaven og Blomster på Byåsen forteller at det var lovnaden om rask hjelp og personlig oppfølging som gjorde at de byttet til Økonomi og Regnskapspartner.

– Vi har opplevd å komme fra et større byrå, der det var vanskelig å få kontakt og vi
fikk dårlig oppfølging, forteller Sand.

Var så fornøyd at de også ble kunde med selskap nummer to

For en del år siden valgte de derfor å bytte byrå, og har siden da vært fornøyde kunder av Økonomi og Regnskapspartner.

– I dag har vi flyttet begge avdelingene våre til Økonomi og Regnskapspartner, og vi er
svært fornøyde, understreker hun.

Viktg med et regnskapsbyrå som bryr seg

Hun fremhever spesielt det at de alltid er tilgjengelige på telefonen og at man får svar på det man lurer på med en gang, som svært viktig.

Vi føler virkelig at de bryr seg om oss. Vi er på fornavn med de som jobber der, og de kjenner oss, bedriften vår og behovene våre. Vi får god oppfølging og hos dem og vi stoler på dem.

Eva Lena Sand

Gjør alt for at kunden skal lykkes

Daglig leder i Økonomi og Regnskapspartner, Eigil Johansen, er glad for at Sand og Blomster på Byåsen og Blomster i Byhaven opplever å få god hjelp hos dem.

– «Vi bryr oss» er faktisk slagordet vårt. Og vi er stolte av at det ikke bare er noe vi sier. Det er noe vi jobber kontinuerlig med i alle ledd. Vi bryr oss om kollegaene våre og at de har det bra, og jeg tror at den omtanken smitter over til kundene ved at de ansatte yter det lille ekstra. Vi ønsker å kjenne kunden vår og gjøre det vi kan for at de skal lykkes, forteller han.

Fornøyde ansatte er nøkkelen
At Økonomi og Regnskapspartner faktisk bryr seg, er også tilbakemeldingen fra de ansatte. Sara Ose Dybdahl, autorisert regnskapsfører og rådgiver, er enig i det Johansen sier:

– At vi er et firma som bryr oss er faktisk viktig både internt og eksternt. Det at firmaet bryr seg om meg, at vi har et godt kollegialt samhold, at jeg får utfordringer og føler tilhørighet, tror jeg smitter over til kundene.

Må kjenne kunden for å finne de beste løsningene

Dybdahl fremhever at det å bry seg om kunden handler om mer enn å bli sett.

– Når vi kjenner kunden er det lettere for oss å finne rutiner for dem som får det til å flyte fint i hverdagen og sikrer gode interne rutiner. Samme løsning passer ikke alle, understreker hun.

– Økonomi og regnskapspartner skal være mer enn en mailadresse. Hos oss skal kundene være trygge, både på at de får svar og på at vi leverer god kvalitet.

Sara Ose Dybdahl