«Jeg halverte tiden jeg brukte på regnskap og administrasjon ved å bytte til Økonomi og Regnskapspartner AS»


Stig Anders Bjørgum hos Energitransport AS kvidde seg for å bytte regnskapsbyrå, men i dag er han svært glad han tok steget.

Så for seg mange utfordringer med å bytte

Energitransport og Bjørgum hadde lenge tenkt på å bytte regnskapsbyrå. Det var spesielt den store mengden data som skulle overføres og at det skulle bli for tidkrevende som holdt dem tilbake:

Vi så for oss at det skulle være en stor prosess med mange hickups, om man skulle bytte regnskapsbyrå. Men prosessen har gått veldig bra og i dag har vi en helt annen hverdag, sier han.

– Halvert tiden jeg bruker på regnskap

Bjørgum hadde brukt en stund på å vurdere om han skulle bytte eller ikke. Til slutt var det blant annet lovnaden om en enklere hverdag, med bedre teknologiske løsninger, som fikk ham til å bytte.

Jeg har halvert tiden jeg bruker på å følge opp økonomi og regnskap fordi det nye systemet er så tidsbesparende. Det er tid jeg i dag kan bruke på å utvikle bedriften.

– Stig Anders Bjørgum

Viktig å kunne drøfte fag

Det å kunne å ha tilgang på riktig kompetanse var også en viktig faktor da Energitransport AS så seg om etter nytt regnskapsbyrå. Valget falt på Økonomi og Regnskapspartner.

For oss var det avgjørende at Økonomi og Regnskapspartner er et litt større byrå. Hos dem har jeg flere å spille på lag med og drøfte fag, i forhold til mange problemstillinger rundt det å drive firma.

Viktig at regnskapsbyrået er oppdatert

Daglig leder hos Økonomi og Regnskapspartner, Eigil Johansen, er glad for å ha fått Energitransport AS og Bjørgum som kunde, og fremhever viktigheten av å være et framoverlent og kunnskapstørst regnskapsbyrå.

Det er mye vi skal holde styr på og kompliserte regler vi skal holde oss oppdaterte på. Regler rundt lønn, personal og HR med rapportering, A-meldinger og naturalytelser har vi egen ansatt med spesialkompetanse på. Under koronatiden har blant annet det å være oppdatert på permitteringsregler og refusjon spart kunder for mye penger.

– Eigil Johansen

Viktig å gi kunden tilgang til nettverk

Johansen forteller at de er der med kunden i alle aspekter rundt det å drive bedrift. Han fremhever at det å gi kundene tilgang til et nettverk er viktig, og at de før Covid-19 pleide å arrangere frokostseminarer. Her har de innslag om alt fra arbeidsrett og hvilke teknologiske løsninger som finnes, til innslag fra finansinstitusjoner om hva de ser på for å få finansiering. Disse samlingene har vært populære møteplasser for bedriftsledere å ha et forum for å diskutere faglige problemstillinger. Når AS Norge åpner enda mer, vil vi igjen arrangere disse frokostseminarene.

– Jeg pleier å si at Økonomi og Regnskapspartner skal konkurrere på kvalitet, levering og relasjoner – til riktig pris. I det legger vi at vi holder faglig høy standard, at vi leverer til riktig tid og at vi skal være tilgjengelige og kunne svare på kundens spørsmål.

– Vi er stolte av å ha kunder som Energitransport AS, og som er fornøyde med oss.

Sånn skal det være å bli kunde hos oss

Det er Ingrid Tronsen Wiig hos Økonomi og Regnskapspartner som har fulgt Bjørgum og Energitransport i flytteprosessen:

Det er hyggelig å høre at Energitransport syntes flyttingen har gått greit og at de sparer mye tid på å bruke oss. Det er sånn det skal være å være kunde hos oss.

– Ingrid Tronsen Wiig

Viktig å kjenne kunden

Hun forteller at hvert selskap har individuelle behov, og at det derfor er viktig å bli godt kjent med kunden og hva slags kunder de igjen har.

– Sånn er det med alle nye kunder. Noen har et veldig standardisert regnskap som er veldig lett å føre over, for andre må man gjøre individuelle tilpasninger. Uansett er vår oppgave å finne løsninger som er så bra og enkle som mulig for kunden.

Energitransport AS