«For oss i Knytte AS har Økonomi og Regnskapspartner AS har vært uvurderlig i oppstarten av ny bedrift»

– Og de har hjulpet oss med mer enn bare det økonomiske, forteller bedriftsleder og gründer Bjørn Kottum.

Viktig med gode råd

Bjørn Kottum er daglig leder i Knytte Bedriftsnettverk, og da han skulle starte ny bedrift ble Økonomi og Regnskapspartner en god alliert og sparringspartner.

Økonomi og Regnskapspartner hjalp oss med alt det praktiske rundt det å starte selskap. Vi opplevde å få gode råd og tilbakemeldinger i hvert steg i prosessen.

– Bjørn Kottum

Gode råd om samarbeidspartnere

Knytte Bedriftsnettverk et selskap som spesialiserer seg i å lage møteplasser og skaper allianser mellom bedrifter, men denne gangen var det Kottum som selv nøt godt av Økonomi og Regnskapspartner sitt nettverk.

– Da vi trengte hjelp til andre ting enn økonomi i oppstarten, hadde Økonomi og Regnskapspartner gode samarbeidspartnere som de anbefalte. Vi har gjennomgående følt at vi har fått god kvalitet og gode råd, og dette gjaldt også underleverandørene.

Viktig med god fagkunnskap

Kottum vet alt om hvor mye nettverk og å ha leverandører man kan stole på, betyr. I jobben hans i dag er det nettopp noe av dette han driver med. Å skape uformelle møteplasser hvor bedriftsledere kan møtes, samarbeide og utveksle erfaringer.

– Men i oppstarten av bedrift var jeg i ukjent farvann, og da var det godt å kunne lene seg på anbefalingene fra Økonomi og Regnskapspspartner, blant annet brukte vi advokatkontoret de samarbeider med, noe som både forenklet prosessen og føltes trygt.

Faglig påfyll og god kompetanse avgjørende

Sara Ose Dybdahl er Kottums rådgiver hos Økonomi og Regnskapspartner. Hun er glad for å høre tilbakemeldingene fra Kottum og er enig i at det å knytte nettverk er svært viktig.

– Det er mange fordeler med å jobbe i Økonomi og Regnskapspartner. På ene siden er vi små nok til at jeg får jobbe med mange fagfelt, og at jeg får stadig utvikle meg og være med på samlinger og nettverkstreff. På andre siden er vi store nok til at vi har mye kompetanse på huset, og mange kollegaer å sparre med.

Det gir meg en god følelse at vi kan levere god kvalitet i alle ledd, også der vi henviser kunde til andre.

– Sara Ose Dybdahl

Også viktig å «handle lokalt»

Et av formålene til Knytte er nettopp å knytte lokalt næringsliv sammen. Kottum forteller at ved å velge lokale samarbeidspartnere støtter man lokalt næringsliv og sørger for at verdiøkningen ikke forsvinner ut av Trøndelag:

– For oss er det viktig å ha samarbeidspartnere som støtter opp om denne filosofien, og det føler jeg at Økonomi og Regnskapspartner gjør, avslutter Kottum.