Reglene for omsorgsdager i 2022

For både 2020 og 2021 så ble det gjort midlertidige endringer i regelverket for omsorgsdager på grunn av koronasituasjonen.

Hvordan er reglene for 2022?

Alle ansatte har rett på et antall omsorgsdager til og med det året barnet fyller 12 år, eller i noen tilfeller til og med det året barnet fyller 18 år ved kronisk sykdom eller funksjonshemming. Antall dager den ansatte har rett på påvirkes av mange forhold. Se infoboks og kalkulator nederst i artikkelen. Det er også i enkelte tilfeller mulig å dele og overføre omsorgsdager.

 

Når en ansatt må være borte fra jobb fordi barnet eller den som passer det er sykt, eller barnet skal til lege, PPT, BUP eller lignende, kan den ansatte ta ut omsorgsdager. Den ansatte får da utbetalt omsorgspenger for å dekke lønn for de dagene. I forbindelse med korona ble vilkårene for å bruke omsorgsdager midlertidig endret:

 

Disse reglene er vedtatt, og gyldige til og med 30. juni 2022

  • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag. Dette var et krav tidligere.
  • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen/skolen/SFO/AKS er stengt på grunn av koronaviruset.

Fra og med 7. februar 2022 må du bruke opp de ordinære omsorgsdagene (som i år er doblet) før du kan bruke flere dager ved stengning eller særlig smittevernhensyn. Som et tillegg til de vanlige reglene for bruk av omsorgsdager, kan du også bruke omsorgsdager når:

  • Barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene
  • Der hvor du må være hjemme fordi at barnehagen/skolen/SFO/AKS er stengt på grunn av koronaviruset
  • Barnet kan ikke være i barnehagen/skolen/SFO/AKS på grunn av særlige smittevernhensyn. Dette betyr at disse omsorgsdagene har du i tillegg til de ordinære dagene dine.

For 2021 ble det innført rett til dobbel kvote med omsorgsdager.

Ordningen med dobbel kvote med omsorgsdager gjelder frem til 30. juni 2022.

 

Hvor mange omsorgsdager har en ansatt?
Antallet omsorgsdager kommer an på:
Om en bor sammen med den andre forelderen
Om en ikke bor sammen med den andre forelderen, men har en avtale om delt bosted
Om en har aleneomsorg
Hvor mange barn en har
Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og det er godkjent ekstra dager fra NAV
Om en av forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om foreldrene bor sammen.
 
Du finner mye god info på: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Hvor-mange-omsorgsdager-har-du
Kalkulator til antall omsorgsdager du har rett på finner du her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgsdagerkalkulator-info

 

Arbeidsgiver er pliktig til å dekke 10 omsorgsdager pr. ansatt, etter dette kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV. Frist for dette er 3 måneder etter at fraværet inntreffer. Husk å melde fra til lønnsavdelingen fortløpende om slike fravær.

 

Ved bruk av omsorgsdager så dukker det ofte opp mange spørsmål. Spør oss om du synes det er krevende å forstå reglene rundt omsorgsdager i 2022. Vi bistår gjerne!