Hva betyr egentlig gradert sykmelding?

En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer arbeidstaker i å være på jobb. Den som sykmelder (lege) skal alltid vurdere hvorvidt det er tungtveiende medisinske grunner til at arbeidstaker må være borte fra arbeidsplassen; helt eller delvis. Det skal alltid vurderes om det er mulig utføre noe grad av arbeid og av den grunn utstede en gradert sykmelding.

Hvis man kan være delvis i arbeid, kan man bli delvis sykmeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de muligheter man har til å jobbe – dersom dette er medisinsk forsvarlig.

Mange tror at 50% gradert sykmelding betyr at den sykmeldte skal jobbe «halv dag», eller halv arbeidstid. Slik er det nødvendigvis ikke. Sykmeldingsprosenten sier ingenting om tilstedeværelsen på arbeidsplassen. Den sier kun noe om antatt funksjon. Noen har kanskje behov for å jobbe i halvt tempo, og være til stede tilnærmet hele arbeidstiden. Andre kan jobbe i fullt tempo, men ha behov for kortere dager. Mange variasjoner er mulige. Og det vil alltid være forskjell på dette basert årsaken til sykmeldingen.

Det er to måter å være delvis sykmeldt på:

  • Man kan jobbe færre timer enn vanlig.
  • Man kan bruke lengre tid på de oppgavene som utføres.
    Eksempelvis kan man bruke en hel dag på å utføre 50% av de ordinære arbeidsoppgavene.

For å kunne arbeide delvis er man avhengig av at arbeidsgiver legger til rette for dette. Arbeidstaker og arbeidsgiver må samarbeide om å finne en ordning som fungerer for begge parter. Sett et mål og lag en plan om hvordan dere kan tilpasse jobb og arbeidsmengde. Om nødvendig i samråd med den som har sykmeldt arbeidstaker.

 

Dette misforstår mange om sykmelding: 

(film fra Idébanken)