Fremtidsfullmakt – et interessant frokostmøte

Etter lang tid med lite fysisk aktivitet – i forhold til fysiske møter i alle fall – puster vi liv i en gammel tradisjon. Flere års samarbeid mellom Økonomi og Regnskapspartner og Optimal Regnskap har tidligere resultert i flere frokostseminarer med nyttig og enkelt innhold. Nå er vi i gang igjen med dette tilbudet til våre kunder og andre samarbeidspartnere.

På Quality Hotel Panorama hadde vi i dag samlet en fin blanding av både kunder og andre samarbeidspartnere. Temaet i dag var «Fremtidsfullmakt» og ble enkelt og tydelig presentert av advokatene Ivar Cyvin og Ingrid G. Köllensperger fra Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin.

Plutselige hendelser, ulykker, demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden har behov for at noen snakker «din sak» om du skulle være ute av stand til å kommunisere. Hvis du oppretter en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ta hånd om deg og dine interesser om du en dag skulle få behov for det. Dette gjelder både det «private» og det økonomiske. Det noen antar kan være «selvfølgeligheter» i hverdagen med hensyn til fullmakter og digitale tilganger viser seg faktisk å være en utfordring dersom man ikke har foretatt de riktige grepene i forkant. Praksis viser at ordinære fullmakter ofte ikke er tilstrekkelige.

Dersom man ikke etablerer en fremtidsfullmakt vil det offentlige kunne gripe inn for å ivareta personlig og økonomiske forhold. Da vil man ha svært liten påvirkning om hvordan ting vil bli.

For de som eier firma/ driver næringsvirksomhet er det også andre avtaler man må være oppmerksomme på; eksempelvis aksjonæravtaler og utforming av selskapets vedtekter.

De umiddelbare tilbakemeldingene fra flere av deltakerne etter frokostmøtet var at dette var et interessant tema som faktisk kan være ubehagelig nære og aktuelt i hverdagen.