Likviditet – et interessant frokostmøte

På Quality Hotel Panorama hadde vi i dag samlet en fin blanding av både kunder og andre samarbeidspartnere. Temaet i dag var «Likviditet» og ble enkelt og tydelig presentert av Mads E. Andersen og Turid Derås fra Kreditorforeningen SA.

Flere og flere bedrifter opplever tidvis likviditetsproblemer som følge av sene innbetalinger fra sine kunder. De siste årene har vært utfordrende for næringslivet, og dette har påvirket mange bedrifter.

Med lite penger på bok er det vanskelig å drive forretninger. I norske bedrifter er manglende likviditet en vanligere årsak til konkurs enn manglende lønnsomhet. 

På dagens møte fikk vi gode tips om hvordan bedrifter med enkle grep kan styrke likviditeten samtidig som de ivaretar gode kundeforhold.