Feriepenger – Hvordan beregnes dette egentlig?

På denne tiden av året er det mange som gleder seg til å få feriepengene på konto.

Ferien er i utgangspunktet ulønnet, der arbeidsgiver har «spart opp» feriepenger med grunnlag av lønna i fjor. Disse feriepengene skal kompensere for lønn når du ikke er på jobb, da du ikke har krav på lønn. Feriepenger er i praksis lønn mens man har ferie.

De fleste av oss har fem uker ferie i året. Ferieloven sier riktignok fire uker og en dag, men de fleste har fem uker. Feriepengene for fem uker ferie utgjør 12% av feriepengegrunnlaget fra forrige år. Arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, og skal godtgjøres med 2,3% av ordinær lønn fra i fjor. Feriepengene er ment å dekke det vi skal leve av når vi avvikler ferie.

Fastlønnede
Det vanligste for fastlønnede er å trekke ferieukene i samme måned som man får utbetalt feriepenger for å sikre en jevn utbetaling av lønn i året. Da får man vanlig fastlønn i de andre 11 månedene i året uavhengig av når man tar ut ferien sin.

Da de fleste har fem ukers ferie, vil man i praksis oppleve at det foretas trekk i feriepengene.

Arbeidsgiver må trekke det beløpet som tilsvarer fem uker lønn slik at du kan få utbetalt ordinær lønn i de fem ferieukene.  Merk at beløpet som trekkes for fem uker ferie er noe høyere enn en månedslønn da en måned er noe mindre enn fem uker.

Utregningen for juni måned vil derfor bli:

Fast månedslønn
– trekk i lønn for ferie i år
+ feriepenger opptjent i fjor
= Lønn for juni

Timelønnede
Timelønnede vil få utbetalt arbeidet tid gjennom året og vil derfor ikke få utbetalt lønn i ferien da de ikke har jobbet. Feriepenger utbetales som oftest i forkant av ferien. Husk derfor å sette av litt av lønna da det vil gå litt tid før man får utbetalt lønn for arbeidet tid igjen etter ferien.

Du trodde kanskje at feriepengene var skattefrie?
Det trekkes riktignok ikke skatt ved utbetaling av feriepenger. Men feriepenger er alltid skattepliktig inntekt. Dette betyr at de er med i grunnlaget for skattepliktig inntekt. Skattekortet er justert slik at det trekkes litt mer skatt av den vanlige lønna vår gjennom året slik at det ikke trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Det er kun feriepenger som utbetales i ferieåret, opptjente feriepenger fra forrige år, som kan utbetales trekkfritt. Dersom feriepengenes utbetales samme år som de er opptjent, eksempelvis dersom arbeidstaker slutter, skal det trekkes skatt av feriepengene.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående – evt. om du har andre spørsmål knyttet til lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.