LEAN – et spennende frokostmøte

På Scandic Lerkendal hadde vi i dag samlet en fin blanding av både kunder og andre samarbeidspartnere. «Bedre effektivitet, økt lønnsomhet og mer trivsel samtidig – For godt til å være sant?» var dagens tema som ble enkelt og tydelig presentert av Thor Eirik Lobben og Svein Olav Tinmannsvik fra TeamKonsult. 

Å fokusere på ledelse og effektivisering er noe mange forbinder med større virksomheter, og gjerne knyttet til produksjon. Faktum er at dette er like viktig i små og mellomstore bedrifter, og de fleste av oss kan hente mye gjennom å jobbe mer effektivt med de ressursene vi allerede har. 
 
I dagens møte så vi på noen sentrale temaer knyttet til ledelse, team og mennesker og arbeidsprosesser, samt metoder og verktøy knyttet til dette.