Julebord, julegaver og halv skatt

Jul og nytt år er nå like rundt hjørnet og tema som gjerne dukker opp hos oss er spørsmål om fradragsrett og skattefritak på utgifter til julegaver og julebord i bedriften.

Tiden vi er inne i- og har vært gjennom – er i år også veldig spesiell, og vi kan ha ønske om å påskjønne arbeidstakere og oss selv med noe ekstra godt og fint til jul. Dette er jo lov og utrolig hyggelig. Vi skal da hjelpe deg med å holde tunga rett i munnen mht. innberetning og skatteplikten på dette.

Julebord

Julebord vil normalt være skattefritt for de ansatte. Forutsetningen er at vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt:

  • Ytelsen må være en naturalytelse
  • Tiltaket må være rimelig – dvs. at velferdstiltaket er vanlig i arbeidsforhold mv.
  • Tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte (fellesarrangementer)

I år som i fjor kan det være begrensninger når det gjelder å samle hele staben for et godt gammeldags julebord, eller at noen av praktiske årsaker velger å arrangere ett digitalt julebord.

Som følge av koronaperioden vil digitale julebord fortsatt være skattefrie. Dette anses som ett velferdstiltak for å bidra til å øke trivsel og samhørighet til bedriften.

Dette betyr at arbeidsgiver kan dekke kostnadene til mat og drikke som de ansatte får levert hjem til seg.

Vilkårene om at tiltaket må være rimelig og bestå av en naturalytelse gjelder fremdeles. Med rimelig menes det at velferdstiltaket er vanlig i arbeidsforhold, at verdien av det enkelte velferdstiltaket, og at samlede velferdstiltak i løpet av året, kan betraktes å være av mindre økonomisk verdi. For at ordningen skal være praktisk gjennomførbar vil det også godtas at arbeidsgiver dekker kostnaden i form av gavekort eller refusjon av utgifter. Gavekortet må benyttes til den spesielle anledningen og er ikke ment for at de ansatte går ut og spiser hver for seg.

Når det gjelder alkoholholdig drikke antas det at den ansatte kan kjøpe dette i butikk og få refundert utgiftene ved gjennomføring av digitalt julebord.

Julegaver til ansatte

Gaver og andre naturalytelser som ansatte mottar i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte. Vilkåret om at skattefrie gaver skal gis som en generell ordning i bedriften ble tatt bort fra 2021. Verdien fastsettes ut ifra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe den enkelte vare/tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn.

Gaver med verdi inntil kr 5 000

Det er ikke skatteplikt for gaver til ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor kr 5 000 i løpet av inntektsåret. Her kan det kjøpes gavekort så lenge at dette ikke kan veksles inn i penger.

Øvrige gaver

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi f.eks. blomster, vinflaske (rimelig), sjokolade mv. vil normalt ikke ansees som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie selv om det i samme inntektsår er gitt skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 5 000 for hver enkelt ansatt. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for slike oppmerksomhetsgaver. Dette skattefritaket gjelder både i og utenfor arbeidsforhold.

Gave fra tredjeparter

Får den ansatte gave fra f.eks. forretningsforbindelser har vi følgende skattefrie beløpsgrenser pr. inntektsår:

  • Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4 000
  • Andre gaver maksimalt kr 5 000

Gavene som gis kan ikke være pengebeløp.

Naturalytelser

Naturalytelser gis som gave fra arbeidsgiver. Beløpsgrensen er kr 5 000 kan være f.eks. elektronisk kommunikasjon, fri bil og gavekort som ikke kan løses i kontanter.

En kan kombinere gavegrensen på kr 5 000 med skattefritaket for personalrabatter på kr 8 000, noe som innebærer at arbeidstaker kan motta skattefrie personalrabatter for inntil kr 13 000 i året.

Innrapportering

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Dersom verdien overstiger beløpsgrensen skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Hvis vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, f.eks. hvis gaven gis som et pengebeløp, skattlegges beløpet fullt ut.

NB! Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskap og tredje parter.

 

Halv skatt før jul

Så er spørsmål rundt utbetaling av lønn med lavere skattetrekk.

For november lønn eller desember lønn, kan arbeidsgiver utbetale lønn med halvt skattetrekk. Om noen ansatte ønsker fullt skattetrekk på denne lønnsutbetalingen, er arbeidsgiver pliktig til å oppfylle det.

Halv skatt gjelder for ordinær lønn, overtid, samt naturalytelser. Det gjelder ikke utbetaling av oppsamlede overtidstimer/plusstimer, for denne type utbetalinger skal det foretas fullt skattetrekk.

 

Foranstående er ikke utfyllende, og er kun ment som en kort informasjon om aktuelle tema i disse tider.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du/dere har spørsmål til foranstående, evt. om dere har andre spørsmål rundt lønn og personal. Vi står klare til å hjelpe deg.