DET SKJEDDE I DE DAGER…

Jeg antar du drar kjensel på denne teksten?

Det er sagt om juleevangeliet at det er den vakreste historien som noen gang er fortalt. Jeg tror ikke det fins mange beretninger – om det i det hele tatt fins noen – som er blitt hørt og lest så ofte – og blitt en så kjær eiendom for så mange mennesker – som denne enkle beretningen om Jesu fødsel.

Men; visste du at Juleevangeliet egentlig handler om skatt!? Du tenker kanskje at dette bare er tøys og tull; men det er faktisk sant.

Ifølge engelske bibeloversettelser av tidligere dato startet Lukasevangeliet slik: «And it came to pass in those days, that there went out a decree from Ceasar Augustus that tell all the world should be taxed”.

Hos oss: «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» – eller «for å betale skatt».

– Og da tenker du kanskje; hvorfor skulle hele (den kjente, romerske) verden innskrives i manntall (den tids folkeregister)? Det var fordi verdens (Romerrikets) mektigste mann den gang; Keiser Augustus, ønsket å få oversikt over hvem som kunne betale skatt.

Skatteoppkreverne i det romerske imperiet hadde derfor i oppgave å telle alle innbyggerne slik at de senere måtte betale skatt. Derfor måtte også Maria og Josef bryte opp fra sine rolige og trygge omgivelser i Nasaret for å dra ut på den lange reisen helt til Betlehem. De måtte jo også telles.

Dette er kanskje noe å tenke over når du hører Juleevangeliet i julen. Keiser Augustus omtales av flere historikere som en skattestrateg; dog for å bruke pengene til sitt eget beste. Kanskje slik mange mener at dagens politikere gjør…(?) Han fant i hvert fall ut at man kunne bruke skatter for å redde kostbare løfter (og DET er i hvert fall ikke ulikt dagens politikere!).

En avsluttende funfact:  Senere har både engelskmennene og nederlenderne henvist til nettopp keiser Augustus når de innførte sin arveavgift.

God jul!