Sjekk skattekortet ditt!

Skattekortet ditt for 2023 ble automatisk opprettet i desember basert på de opplysningene Skatteetaten har om deg. Derfor tenker mange at det ikke er så viktig å sjekke skattekortet. Skattekortet har en oversikt over hvor mye skatt skatteetaten regner med du må betale i skatt i 2023 og er grunnlaget for hva du blir trukket i skatt igjennom året. Er dette regnestykket tatt på feil grunnlag, så vil ikke skattetrekket gjennom året bli riktig og du ender opp med et stort avvik. Enten i form av restskatt året etter, eller ved å betale for mye. Betaler man for mye vil man få igjen dette mot sommeren året etter.

Det viktige å huske på her er at Skatteetaten vet en del om dine økonomiske forhold, men ikke alt. De får heller ikke informasjon om endringer i din økonomiske situasjon igjennom året. Dette har du selv ansvar for å følge med.

Om din økonomiske situasjon er ganske lik fra år til år, med samme jobb og bolig som året før, blir som regel skattekortet ditt ganske riktig uten store avvik på skatten. Men har du for eksempel solgt eller kjøpt bolig i året som er gått og dermed endret størrelsen på boliglånet er det viktig å ta en titt. Fordi skattekortene er basert på opplysninger om gjeld, fradrag, inntekt og formue, vil endringer her kunne få betydelig effekt på skatten du skal betale for inntektsåret.

Det er altså spesielt ved endringer i din økonomiske situasjon du burde være ekstra obs, både når du skal vurdere skattekortet ditt for et nytt inntektsår, men også om du burde gjøre endringer gjennom året.

Her har vi listet opp en del punkter som kan få betydning for beløpet du skal betale i skatt:

 • Kjøp og salg av bolig eller bil. Renteutgifter vil endre seg og formuesskatten kan endre seg
 • Endringer i inntekt
 • Tilleggsinntekter, beskatning for fri bil osv.
 • Dagpenger fra NAV
 • Mer hjemmekontor og mindre pendling – sjekk pendlerfradraget. Du må ha en reisevei på over 36 kilometer tur/retur før dette kan få noen betydning.
 • Pensjonist:
  • Skattlegges på annen måte enn som lønnsmottaker
  • Endring av pensjonsgrad, eller begynt å delvis ta ut pensjon
 • Om man har blitt gift, skilt, enke eller enkemann
 • Lån og sparing – endring i rente og størrelse
  • sjekk om posten gjeldsrenter samsvarer med forventede gjeldsrenter for 2023. Om dere er to som deler lånet, skal kun din andel med i din skattekortberegning.
  • Er du blitt gjeldfri eller har redusert gjelden din betydelig har du ikke samme gjeldsrenter lengre, skattefradraget eller formuesfradraget.
 • Endring i skattepliktige leieinntekter
 • Jobb deler av året
 • Går over til å bli student/går fra studier til fulltidsjobb
 • Blitt ufør
 • Barn i barnehage – foreldrefradrag
 • Aleneforsørger får særfradrag
 • BSU sparing – skattefradrag på inntil kr 5 500
 • Arv – kan medføre formueskatt, kapitalinntekter, lavere renteutgifter
 • Utbytte

 

Skattekortene som nå er sendt ut, er for de fleste basert på opplysninger om inntekter, gjeld, fradrag, og formue fra Skattemeldingen for 2020. Lønnsinntekten i grunnlaget for skattekortet 2023 er basert på det som er høyeste av lønn for oktober 2021 ganget med 12 eller gjennomsnittet av november 2020 til oktober 2021. Grunnlaget blir justert med forventet lønnsvekst, for 2022 er 3% brukt. Mye kan ha endret seg fra disse grunnlagene i ettertid, og du bør derfor sjekke at opplysningene i skattekortet stemmer med forventende endringer for inntektsåret 2023.

 

Husk at du selv har ansvar for å justere ditt skattekort! Selv om Skatteetaten vet mye om deg, vet de ikke alt.

Nå kommer skattetrekksmeldingen (skattekort) for 2021 - Skatteetaten

Utklipp fra www.skatteetaten.no

 

To beregningsmetoder for skattetrekk på lønnsinntekt

Det er to beregningsmetoder for trekk i skatt på lønnsinntekt, begge er basert forholdet mellom inntekt og fradrag i ditt skattekort.

Tabelltrekk: Trekker mer jo høyere inntekten blir og vil automatisk endre skattetrekket ditt om lønnsinntekten endrer seg. Dette gjør at du ikke trenger å endre skattekortet gjennom året om det kun er lønnsinntekten som endrer seg.

Prosenttrekk: Trekker fast prosent av lønnsinntekten gjennom hele året. Dette gjør at du må huske å endre skattekortet ditt om inntekten endrer seg. Det vil også trekkes prosenttrekk dersom trekkpliktige inntekter overstiger tabelltrekket, eller om du har flere arbeidsgivere i inntektsåret.

Du vil automatisk bli trukket tabelltrekk hos din hovedarbeidsgiver (ved begynnelsen av året). Eventuelt kan man velge å ha prosentkort på alle inntekter. Pass på at du ikke benytter tabelltrekk hos mer enn en utbetaler samtidig, da blir ikke trekkene riktige og dette medfører som regel restskatt. Om du gjør endringer på ditt skattekort etter februar vil du automatisk få prosenttrekk ut året. Fra neste år vil du få tabelltrekk igjen.

Slik sjekker du skattekortet

Gå inn på skatteetaten sine sider: https://www.skatteetaten.no/person/

Etter at du har logget inn kan du trykke på «se og endre skattekort» for å se grunnlaget for ditt skattekort og legge inn eventuelle endringer. Nederst kan du også åpne en forenklet oversikt over skatteberegningen din.

Er du i tvil om hva postene betyr, kan man trykke på spørsmåltegnene ved postene for utdypet informasjon. Det er kun poster de har informasjon om som kommer opp, men man kan legge til andre type poster ved å trykke på plusstegnet under hver kategori eller ved å søke opp posten i høyre hjørne.

Skatteoppgjøret trenger ikke komme som en overraskelse en gang i året, du kan hele tiden logge inn på skatteetaten å ta en ny vurdering  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/ . På den siste lønnsslippen du har fått vil det nederst stå en oversikt over inntekt og skattetrekk (forskuddstrekk) hittil i år. Da har du mulighet til å endre skattekortet slik at det stemmer bedre, evt. kan du ta en vurdering på om du skal be arbeidsgiver ikke trekke halv skatt før jul. Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Når du endrer skattekortet blir arbeidsgiver varslet om at det er gjort endringer, og kan laste inn oppdatert skattekort i sitt lønnssystem.

Sjekk skattekortet ditt i dag, det tar ikke lang tid når du først har kommet i gang!

På skatteetaten sine nettsider finnes det mye god informasjon: