Gjennomføring av generalforsamling

Våren er høytid for generalforsamlinger. Det siste året har det vært noen endringer i selskapslovgivningen, og da kan det være greit å være klar over hvilke formelle bestemmelser som gjelder nå. Aksjeselskaper skal hvert år avholde ordinær generalforsamling for å behandle årsregnskapet og eventuell årsberetning. Generalforsamlingen skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret,…

Les mer